En god affär

Vi tror på den goda affären och en effektiv byggsektor utan slöseri, där värdefulla insikter och erfarenheter återvinns för ett hållbart samhällsbygge. Detta är Corecos syfte som guidar oss och våra kunder.

VI ANTAR UTMANINGEN MED HÖGA BYGGKOSTNADER OCH STOR KLIMATPÅVERKAN

Coreco har som övergripande syfte att arbeta med två av bygg- och fastighetsbranschens stora utmaningar; höga produktionskostnader och sektorns stora klimatpåverkan. Alla som är verksamma i branschen har ett ansvar. Sänker vi investeringskostnaderna, förbättrar resursutnyttjandet och ökar produktiviteten kommer inte bara våra kunder att bli vinnare utan även klimatet och samhället i stort gynnas.

Vi vill kroka arm med kunder som vill vara med och anta dessa utmaningar tillsammans med oss. Vi kan branschen, vi förstår affärerna och vi har engagemanget.

Specialister från grunden

Vi är specialiserade inom bygg- och fastighetssektorn och har alltid fokus på affärerna. Vi utgår från beställarens behov och har ekonomiska mål, avkastningskrav och värdeskapande som högsta prioritet. För att leverera ett högt värde samlar vi erfarna specialister, experter och rådgivare med en bred erfarenhet och djup kunskap från byggbranschen. Vi vet hur sektorn tänker och fungerar. Men vi är inte byggare som säger ”så här har vi alltid gjort”. Vi är inte nöjda, vi är inte bekväma, vi är hängivna vårt uppdrag att bidra till en effektivare sektor och vi tar vårt klimatansvar på allvar.

GODA RELATIONER SKAPAR RESULTAT

Oavsett om vi arbetar i ett enskilt inköp, ett investeringsprojekt eller om det handlar om att hitta dolda värden i ett helt fastighetsbestånd arbetar vi nära och tillsammans med våra kunder. Vi börjar med att lyssna in vilket behov som finns i varje uppdrag och sätter därefter ihop en plan och det lag som bäst kan lösa uppdraget. Vi skapar förståelse och tänker tillsammans med våra kunder för att sedan kunna guida till rätt partner i en affär, eller rätt lösning på en större utmaning. Vi kommer aldrig med en färdig presentation, lösningen och resultatet skapas tillsammans genom goda relationer.

INKÖP SOM STRATEGI FÖR HÅLLBARA KONTRAKT

Ingen kan göra allt själv. Ibland behövs externa krafter. För att öka produktiviteten, sänka byggkostnaderna och nå våra klimatmål, behövs ett mer strategiskt sätt att hantera inköp, upphandlingar, investeringar och leverantörsrelationer. Annan industri har utvecklat produkter, genomfört innovationsprojekt och samverkat med strategiska leverantörer i decennier. Inom detta område har onekligen bygg- och fastighetssektorn en hel del att lära. Vi menar att inköp och ledarskap inom leveranskedjor är branschens viktigaste verktyg för att skapa bra och förutsägbara resultat i projekt och ett långsiktigt värdeskapande. Tillsammans med Coreco får du som beställare de bästa förutsättningarna att lyckas med din affär. Vi föreslår leverantörer som matchar era önskemål och ingår kontrakt som borgar för långa relationer.

tillsammans skapar vi

Utifrån din situation sätter vi ihop en skräddarsydd lösning där vi tillsammans skapar mervärden. Du får hjälp med resurser och rådgivning för att lösa en specifik utmaning eller uppnå dina långsiktiga affärsmål. Behöver du lösa ett tillfälligt resursbehov? Skall du handla upp en komplex entreprenad? Funderar du på vilken entreprenadform som är bäst eller hur ni skall lyckas öka värdet på ert fastighetsbestånd genom nyproduktion eller renovering? Vi lyssnar och hjälper till.

Hos oss får du alltid råd.

MÄTBARA RESULTAT

De bästa resultaten och det största värdeskapandet uppnås i långsiktiga relationer, genom att kroka arm med oss på Coreco kan vi guida dig till goda och lönsamma affärer. Vi lägger stor vikt i att leverera mätbara resultat. Det kan handla om att göra inköpsvinster för ett enskilt köp, påverka produktionskostnaden för ett projekt, hitta möjligheter och affärsmodeller för att påverka investeringskalkylen eller helt enkelt att vi rekryterar in en ny stjärna till din organisation.

Vi håller helt enkelt det vi lovar.

VILL DU VETA MER?

KUNDER SOM GETT OSS
SITT FÖRTROENDE