Stärkt beställarkompetens

Står du inför genomförandet av stora och komplexa projekt,
eller infrias inte alltid planer och intentioner? Kanske känner du att det finns möjligheter att vässa sig i rollen som beställare och förbättra projektkvaliteten?

Hållbara leverantörsnätverk

Upplever du utmaningar i att bygga upp ett effektivt och värdeskapande leverantörsnätverk? Ser ni ett behov av att konkurrensutsätta er nuvarande leverantörsbas eller kräver er affär helt nya och för er oprövade leverantörer?

Strategier för genomförande av byggprojekt

Står du inför investeringar i nyproduktion eller befintligt fastighetsbestånd? Behöver du säkerställa att ni når förväntad lönsamhet, att projekten startar i tid, att ni bygger mer hållbart eller förbättrar driftnettot?