Stärkt beställarkompetens

Står du inför genomförandet av stora och komplexa projekt, eller infrias inte alltid planer och intentioner? Kanske känner du att det finns möjligheter att vässa sig i rollen som beställare och förbättra projektkvaliteten?

Vi hjälper er att bli en effektiv beställarorganisation som levererar goda och förutsägbara projektresultat i både enskilda projekt som systematiskt över tid. Summan blir bättre projektresultat som i förlängningen ger förbättrade driftnetton och förvaltningsresultat.

Våra konsulter hjälper dig att analysera er situation och era specifika förutsättningar, för att säkerställa att ni har rätt kompetens och organisation för att vara framgångsrika. Tillsammans med dig och din organisation bygger vi hållbar kompetens.

Kontakta oss

Refferensuppdrag

Boka möte