Hållbara leverantörsnätverk

Upplever du utmaningar i att bygga upp ett effektivt och värdeskapande leverantörsnätverk? Ser ni ett behov av att konkurrensutsätta er nuvarande leverantörsbas eller kräver er affär helt nya och för er oprövade leverantörer?

Vi kan strategier för leverantörssamverkan, inköp och kategoristrategi – det är en del av Corecos kärnverksamhet. Med ursprung i bygg- och fastighetssektorn, där många av oss har en bakgrund i entreprenörsledet, kan vi hjälpa er genom hela processen och bistå med att leda förändringsarbete, såväl som det strategiska och praktiska inköpsarbetet.

Genom vår etablerade och väl beprövade metodik kan vi hjälpa er från strategi till genomförande.

I arbetet har vi ett särskilt fokus på hållbarhetsfrågorna både ur ett klimathänseende men också ur ett socialt perspektiv.

Kontakta oss

Refferensuppdrag

Boka möte