Strategier för genomförande av byggprojekt

Står du inför investeringar i nyproduktion eller befintligt fastighetsbestånd? Behöver du säkerställa att ni når förväntad lönsamhet, att projekten startar i tid, att ni bygger mer hållbart eller förbättrar driftnettot?

Som en del av vårt gemensamma arbete hittar vi möjligheter kopplat till exempelvis sänkta totalkostnader, minskad klimatpåverkan, eller bemötande av utmanande kundbehov. Vi ställer olika strategiska val mot varandra – det kan gälla upphandlingsformer, val av entreprenör, grad av industrialisering, riskhantering eller säkrad kapacitet.

Coreco kan leverantörsmarknaden och ger er de bästa möjliga förutsättningarna för att era investeringar ska bli så lönsamma som möjligt.

Vi guidar er genom framtagandet av strategier och hjälper er att se möjligheter, risker och fallgropar i olika affärsupplägg – med fokus på värdeskapande och lönsam projektutveckling.

Kontakta oss

Refferensuppdrag

Boka möte