”Alla i bygg- och fastighetssektorn talar om prishöjningar och leveransproblem just nu.”

Sedan 2020 har vi alla tvingats genomleva och hantera flera paradigmskiften. Många planer har reviderats flera gånger och andra har helt sonika skrotats.

Vi stämde av läget med några av våra inköpskonsulter för att se vad som händer och sker på marknaden just nu.

”Alla jobbar för att säkra materiel. Detta pågick redan under pandemin, men det har eskalerat i samband med kriget.”

”Vi som beställare tar många, men givetvis inte alla, kostnadsökningar på grund av praxis, välvilja och givetvis force majeure.”

”Det går fortfarande att få fasta priser men priset gäller bara några dagar. Snabba beslut och säkrade volymer premieras just nu.”

”Den allmänna bilden är att du måste vara inställd på att hitta alternativa lösningar. Vissa material går inte att få tag i och då gäller det att jobba in andra alternativ.”

”Secure supply är det som gäller just nu.”
Vår samlade bild är att det finns en stor vilja att jobba tillsammans köpare – leverantör för att hitta lösningar. Det finns inga vinnare på det vi ser just nu utan här handlar det om att sluta leden och se till att vi tillsammans tar oss igenom dessa osäkra tider.

Hur ser du på världsläget just nu?