Att mäta och därigenom förbättra kvaliteten är kärnan i Binosights tjänst PQi, det är något som även vi tror på.

Som du förhoppningsvis vet brinner vi på Coreco för goda affärer. Goda affärer är inte bara ett utryck för det vi vill leverera det är också förhållningssätt och något vi använder för att bygga ett nätverk med människor, företag, organisationer och metoder. Nu har vi valt att ingå ett partnerskap med Binosight.

Både beställare och entreprenörer vill ha förutsägbarhet och minimera risk. PQi kan användas för att upptäcka avvikelser tidigt i våra kunders projekt och vi kan ge förslag till åtgärder. PQi kan också hjälpa oss att identifiera de faktorer forskarna bekräftar skapar framgångsrika projekt. Dessa vill vi jobba in i våra kunders upphandlingar för att bygga in rätt drivkrafter i projekten. Löpande mätning av PQi i projekten ger oss sedan möjligheten att mäta hur det fungerar i praktiken. Slutligen har vi också ambitionen att implementera PQi som en metod för uppföljning av projekt i våra kunders strategiska program. Vi är övertygade om att detta kommer att bidra till att utveckla både bolagen och branschen på sikt.

Project Quality Index (PQi) är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och forskare vid Luleå Tekniska universitet.