Coreco utvecklar affärsmodell för bostadsbyggande med stöd av Smart Built Environment 

Coreco utvecklar affärsmodell för bostadsbyggande med stöd av Smart Built Environment

Coreco driver ett utvecklingsprojekt med stöd av Smart Built Environment som syftar till att utveckla en ny affärsmodell för bostadsbyggande. Modellen bygger på industriella principer, ett öppet byggsystem och leverantörer i samverkan. Projektet drivs i samverkan med starka aktörer i branschen och med ett fokus på att skapa praktisk förändring i verkliga byggprojekt. Projektet består av tre byggstenar – ett öppet byggsystem, ett nätverk av leverantörer och ett produktionssystem som utnyttjar befintlig produktionskapacitet. Syftet är att skapa en alternativ affärsmodell för bostadsbyggande som erbjuder långsiktigt hållbara affärer och samtidigt minskade byggkostnader. ”Vi tror att modellen kan erbjuda bostadsutvecklare en låg byggkostnad och attraktiva bostäder med möjlighet till ett varierat uttryck”, säger Linus Malmgren som är projektledare och senior konsult på Coreco.

Projektekonomi i komplexa samverkansprojekt inom den svenska industrin

Projektekonomi

Delar av byggsektorn kämpar med stora utmaningar för närvarande. Bostadsbyggandet går trögt och räntorna sätter käppar i hjulet för många kommersiella projekt. Trots detta blomstrar den svenska industrin, drivet av den gröna omställningen genomförs nu stora investeringar. Från norr till söder, med fokus på norra rikshalvan och orter utanför storstadsregionerna. Projektens beställare, ofta erfarna industriutvecklare, är relativt nya på byggprojektmarknaden. Detta tillför många nya idéer, men det är givetvis inte utan risker.

Från röda till svarta siffror

Bostadsutvecklare bostadsbyggande

Bostadsbyggandet befinner sig i en utmanande period, jämförbar med den svåra 90-talskrisen. Många investerare kämpar med att få kalkylerna att gå ihop i sina nybyggnadsprojekt. Men det går att bygga. Nyckeln är att granska kalkylen och hitta kloka besparingar.

Fastighetssektorn behöver leda utvecklingen mot ökat byggande – genom industriella byggmetoder

Fastighetssektorn behöver leda utvecklingen mot lägre boendepriser - genom industriellt byggande

Vi bevittnar en brant inbromsning av byggandet samtidigt som det råder bostadsbrist i majoriteten av Sveriges kommuner, från norr till söder. Om inbromsningen vittnar bland annat Veidekkes rapport ”Sju svåra år” och Boverkets senaste prognos som pekar på 19 500 påbörjade bostäder 2024, vilket är betydligt lägre än föregående år.

Orsaken är världsläget, högre räntekostnader och inte minst fortsatt höga byggkostnader. Det finns ett skriande behov av omedelbara lösningar. Lösningar finns, men förbises. Vi kan inte påverka omvärldsläget och räntan, men väl byggkostnaden. Här spelar fastighetsföretagen en nyckelroll i att få det att hända. Och nu är ett gyllene läge.

Coreco lanserar en nytt erbjudande: Klimatanalys för bygginvesteringar

Klimatanalys för bygginvesteringar

Coreco ger klarhet i klimatavtrycket och hjälper dig med klimatdeklarationen.

Är de växande kraven på kontroll och redovisning av klimatavtrycket överväldigande? Har organisationen begränsat med resurser för att genomföra en effektiv klimatanalys? Har du svårt att få fram konkreta åtgärder för att minska klimatavtrycket? Du har frågorna, vi har svaren.

Är bygg- och fastighetssektorn redo för lagen om hållbara leverantörsled? 

CSDDD

Hållbarhet har fått en central roll när det gäller att driva och finansiera framgångsrika företag och det är nu ett ansvar som delas av alla organisationer när det kommer till att skapa ett mer hållbart samhälle. Inom bygg- och fastighetssektorn, som utgör en betydande del av Sveriges BNP och investeringar, är detta ansvar inget undantag. EU-kommissionen har introducerat ett nytt lagförslag som kommer att ha en betydande inverkan på hur företag hanterar hållbarhetsfrågor inom sina verksamheter – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

CSRD – Nästa steg för företagens hållbarhetsarbete inom EU

CSRD

Hållbarhet är inte längre bara ett frivilligt ”tillval” för seriösa företag i bygg- och fastighetssektorn. Det är en grundläggande del av hur vi bedriver affärer. EU har tagit stora steg för att uppmuntra företag att spela en aktiv roll i att uppnå sina hållbarhetsmål. Ett av de viktigaste verktygen för att göra detta är Corporate Sustainability Reporting Directive, eller CSRD.