Är bygg- och fastighetssektorn redo för lagen om hållbara leverantörsled? 

CSDDD

Hållbarhet har fått en central roll när det gäller att driva och finansiera framgångsrika företag och det är nu ett ansvar som delas av alla organisationer när det kommer till att skapa ett mer hållbart samhälle. Inom bygg- och fastighetssektorn, som utgör en betydande del av Sveriges BNP och investeringar, är detta ansvar inget undantag. EU-kommissionen har introducerat ett nytt lagförslag som kommer att ha en betydande inverkan på hur företag hanterar hållbarhetsfrågor inom sina verksamheter – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

CSRD – Nästa steg för företagens hållbarhetsarbete inom EU

CSRD

Hållbarhet är inte längre bara ett frivilligt ”tillval” för seriösa företag i bygg- och fastighetssektorn. Det är en grundläggande del av hur vi bedriver affärer. EU har tagit stora steg för att uppmuntra företag att spela en aktiv roll i att uppnå sina hållbarhetsmål. Ett av de viktigaste verktygen för att göra detta är Corporate Sustainability Reporting Directive, eller CSRD.