Tar relationen slut efter 18 månader?

Projekt drivs och skapas oftast genom tillfälliga organisationer. Detta faktum präglar stora delar av bygg- och fastighetssektorn som därigenom inte är tränad i att arbeta långsiktigt.

Kloka tillsammans!

Vi blir klokare tillsammans, därför bjuder vi in alla våra inköpskonsulter för att varje månad lyfta ett aktuellt ämne och utbyta tankar och idéer.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 9,6 % jämfört med mars 2021.

Drivande faktorer för kostnadsökningen är bland annat armeringsstål som steg med 23,4 % under den senaste månaden. På ett år har kostnaden för transporter, elkraft och drivmedel ökat med 26,7 %. Trävaror har ökat med hela 59,3 % på tolv månader, däremot var förändringen försumbar sista månaden så där kanske vi kan ana en platå?

Vi har blivit med författare!

Våra kollegor Henrik och Mikael har precis publicerat ”Bygg för fler! – Agenda för bostadsbyggande” via Svensk Byggtjänst.

Maskinkostnaderna i byggsektorn sjunker!

Detta var kanske den enda goda nyheten i SCB:s senaste faktorprisindexrapport från september. På totalen steg byggkostnaderna med hela 7,0% på tolv månader. Drivande i kostnadsökningen är främst byggmaterial, drivmedel och elkraft.