Bostadsutvecklare – Så får du en flygande start ur krisen

Just nu är utmaningarna många för bostadsutvecklare. Flera samverkande faktorer har har lett till den situation vi har idag, där antalet byggstarter dramatiskt minskat senaste halvåret. Den höjda räntan har både dämpat efterfrågan och gjort finansieringen dyrare, vilket gör det utmanande att få ihop investeringskalkylen för framtida projekt och att starta projekt enligt tidplan.

Samtidigt har krig och ökande energipriser drivit upp kostnaden för byggmaterial, vilket adderar höjda kostnader. 

Ytterligare, så har den allmänna osäkerheten och de högre kostnaderna för boende naturligtvis också bidragit till en hackande bostadsmarknad i stort – viljan att teckna sig för nya kontrakt är just nu närmast obefintlig. 

Kort sagt är det en extremt tuff situation för bostadsbyggare – vi är tillbaka på nivåer som vi inte sett sedan början på 1990-talet.

Många experter är pessimistiska om den närmaste framtiden och konsekvensen blir att bostadsutvecklare behöver agera och anpassa sig till den nya verkligheten. Vi ser en tilltagande ström av konkurser och varsel, troligtvis kommer det bli värre innan det blir bättre. 

När projekten inte startar, kassaflödet försämras och medarbetare sitter utan arbetsuppgifter är det alla ansvarsfulla företags uppgift att agera. Det kan innebära översyn av personalbehov, att se över möjligheterna att avyttra mark och projekt, eller dra sig bort från vissa geografier eller segment. För somliga har det också inneburit att minska eller pausa engagemang i utveckling eller minska antalet specialistroller och dra in på konsulter.

Sammanfattningsvis är läget tufft och många ägare förväntar sig ett resolut agerade för att rädda situationen på kort sikt.

Bostadsbyggandet styrs till stor del av yttre faktorer, men det finns områden man som bostadsutvecklare själv påverkar. Corecos erfarenheter är att det finns framgångsområden ledande aktörer med en tydlig agenda har gemensamt.

Läs hela texten om hur du gör dig rustad för vändningen.

Bostadsbyggandet styrs till stor del av yttre faktorer, men det finns områden man som bostadsutvecklare själv påverkar. Corecos erfarenheter är att det finns framgångsområden ledande aktörer med en tydlig agenda har gemensamt.