Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 9,6 % jämfört med mars 2021.

Drivande faktorer för kostnadsökningen är bland annat armeringsstål som steg med 23,4 % under den senaste månaden. På ett år har kostnaden för transporter, elkraft och drivmedel ökat med 26,7 %. Trävaror har ökat med hela 59,3 % på tolv månader, däremot var förändringen försumbar sista månaden så där kanske vi kan ana en platå?

Kostnaden för arbetare och tjänstemän har än så länge inte ökat givet inlåsningseffekter i avtalsrörelsen. Men den allmänna inflationen kommer sannolikt att driva upp även dessa kostnader framöver.

Detta kommer givetvis att påverka byggherrarnas investeringsvilja framöver samtidigt som behovet av bostäder inte minskar.

För oss som inköps- och affärskonsulter gäller det att bidra med kreativa och kostnadsbesparande lösningar. Det finns mycket att göra på produktivitetssidan för att bibehålla kalkyler som även fortsättningsvis är attraktiva för projektutvecklarna.

All statistik finns som vanligt att studera på SCBs hemsida.