Projektinköp av samverkansentreprenader

Stadsfastighetsförvaltningen Göteborgs Stad

Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler och anläggningar som Stadsfastighetsförvaltningen sköter om.

Alecta Fastigheter

Alecta Fastigheter äger och förvaltar ett fastighetsvärde om drygt 50 miljarder kronor. Alectas vision lyder ”Tillsammans lyfter vi människor, verksamheter och städer och skapar framtidsvärde”. Vi på Coreco är stolta över att vara en del av detta lyft.

Projektinköpare H2 Green Steel

Vi står inför den enorma utmaningen att mildra klimatförändringarna, och H2 Green Steel är en del av lösningen. Genom den nya fabriken i Boden kommer H2 att producera grönt stål med upp till 95% mindre koldioxidutsläpp än konventionell ståltillverkning.

Bonava Strategiskt inköp

Coreco har ett långt samarbete med Bonava, en ledande bostadsutvecklare i Europa med målet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bonava är den första bostadsutvecklaren i Europa med godkända klimatmål av Science Based Targets initiative och verkar i Tyskland, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Svenska Bostäder – Nyproduktionsstrategi

Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och har i mer än 75 år haft en aktiv och viktig roll i byggandet av Stockholm. Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och förvaltar över 28 000 lägenheter och 4 000 lokaler. Kommande år ska de tillsammans med systerbolagen bygga tusentals nya lägenheter över hela Stockholm.

Inköpschef Specialfastigheter

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för kunder med krav på säkerhet, bland annat ungdomshem, kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer.

Batteryloop – Effektiva leveranser

Batteryloop utvecklar och säljer energilagring baserat på nya och använda batterier som kan används i så väl fastigheter som logistikcenter. Företaget grundades 2017 som ett dotterbolag till Stena Recycling och planerar för en snabb tillväxt under kommande år.

Inköpskonsult Vattenfall

Vattenfall

Vattenfall är ett svenskägt energibolag och en av Europas största producenter av förnybar energi. De driver kraftverk för vattenkraft, vindkraft och kärnkraft och har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över ett sekel.

Projektinköpare Stockholm Exergi

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggas den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Coreco har i flera olika uppdrag stöttat inköpsorganisationen för att skapa goda och hållbara inköp som gagnar alla stockholmare.

Kategorichef JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi är glada över att ha fått vara med och utveckla JMs inköpsfunktion.

Statkraft Sverige – Marknadsanalys

Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och har över 5 000 anställda i 20 länder. Statkraft producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft och gaskraft samt levererar fjärrvärme. I Sverige är de den fjärde största elproducenten och driver 54 vattenkraftverk från Halmstad till Umeå. 

Svevia – Kategoriinköpare

”De senaste årens händelser med krig, pandemi och båtar på tvären har lyft inköpsfunktionen hos oss och alla andra företag i sektorn. Vår roll har blivit tydligare och vår kompetens uppskattas på ett helt annat vis.” Så beskriver Karl Kloste, koncerninköpschef på Svevia, sin och kollegornas roll idag.

Veidekke – Kategoriansvarig

”Jag vet att Coreco sitter på en helt unik kunskap om strategiskt inköp. Dessutom har de ett omfattande kontaktnät som sträcker sig från leverantörer till fastighetsägare”. Detta var en av anledningarna till att Johanna Malkan Nyberg CPO på Veidekke ASA valde oss som partner i rekrytering av ny kategoriansvarig till koncernens inköpsavdelning.

Moby – Inköpsansvarig

Moby bygger framtidens hem. Idag.
Genom att bygga med industriella metoder kan Moby utmana i den annars så traditionella byggbranschen. Moby har helt enkelt tagit husbyggandet till en helt ny nivå. När bolaget hade behov av en ny inköpsansvarig fick vi på Coreco förtroendet att sköta rekryteringen.

Akademiska Hus – Byggherrestöd

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor vill stärka Sverige som kunskapsnation. Idag studerar, forskar och arbetar 320 000 människor i lokaler som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.