Forshedagruppen

Forshedagruppen

Forshedagruppen vill vara den självklara professionella partnern för byggprojekt, genom att erbjuda flexibla och kostnadseffektiva helhetslösningar. Med fokus på skräddarsydda kundlösningar och effektiv produktion, jobbar de för att ständigt utvecklas och kunna tillmötesgå marknadens behov – nu och i framtiden. 

SKB – Inköp med lång horisont

Ett djupgående engagemang inom säker förvaring av radioaktivt avfall

Utbyggnaden av SFR (Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall) innefattar att bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter och bli ungefär tre gånger så stort som i dag. Den utbyggda delen placeras, precis som befintligt SFR, i urberget under havet utanför Forsmark. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på 120–140 meters djup, i nivå med den lägsta delen av nuvarande SFR.