Statkraft Sverige – Marknadsanalys

Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och har över 5 000 anställda i 20 länder. Statkraft producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft och gaskraft samt levererar fjärrvärme. I Sverige är de den fjärde största elproducenten och driver 54 vattenkraftverk från Halmstad till Umeå. 

Svevia – Kategoriinköpare

”De senaste årens händelser med krig, pandemi och båtar på tvären har lyft inköpsfunktionen hos oss och alla andra företag i sektorn. Vår roll har blivit tydligare och vår kompetens uppskattas på ett helt annat vis.” Så beskriver Karl Kloste, koncerninköpschef på Svevia, sin och kollegornas roll idag.

Veidekke – Kategoriansvarig

”Jag vet att Coreco sitter på en helt unik kunskap om strategiskt inköp. Dessutom har de ett omfattande kontaktnät som sträcker sig från leverantörer till fastighetsägare”. Detta var en av anledningarna till att Johanna Malkan Nyberg CPO på Veidekke ASA valde oss som partner i rekrytering av ny kategoriansvarig till koncernens inköpsavdelning.

Moby – Inköpsansvarig

Moby bygger framtidens hem. Idag.
Genom att bygga med industriella metoder kan Moby utmana i den annars så traditionella byggbranschen. Moby har helt enkelt tagit husbyggandet till en helt ny nivå. När bolaget hade behov av en ny inköpsansvarig fick vi på Coreco förtroendet att sköta rekryteringen.

Akademiska Hus – Byggherrestöd

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor vill stärka Sverige som kunskapsnation. Idag studerar, forskar och arbetar 320 000 människor i lokaler som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

Byggpartner – Workshop om inköpsstrategier

ByggPartner är det lilla, stora byggföretaget, med stark lokal förankring och korta beslutsvägar. Med bas i Dalarna har detta börsnoterade företag haft en imponerande tillväxt, i framför allt Mellansverige, de senaste åren.

Vattenfall – Inköpsstöd

Vattenfall vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och driver på övergången till ett hållbart energisystem. En vision som ligger väl i linje med Corecos syftesdrivna verksamhet.

SKB – Inköpschef

Tänk dig en roll där du som inköpschef skall vara med och projektera, handla upp och bygga något som aldrig tidigare byggts – en konstruktion och ett system som dessutom skall fungera i 100 000 år. Förtroendet att rekrytera denna tjänst fick vi av SKB.

BONAVA – SPECIALISTINKÖP

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Att bygga för fler är något som ligger oss på Coreco varmt om hjärtat och vi har haft förmånen att samarbeta med Bonava sedan 2016.