Akademiska Hus – Byggherrestöd

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor vill stärka Sverige som kunskapsnation. Idag studerar, forskar och arbetar 320 000 människor i lokaler som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

Byggpartner – Workshop om inköpsstrategier

ByggPartner är det lilla, stora byggföretaget, med stark lokal förankring och korta beslutsvägar. Med bas i Dalarna har detta börsnoterade företag haft en imponerande tillväxt, i framför allt Mellansverige, de senaste åren.

Vattenfall – Inköpsstöd

Vattenfall vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och driver på övergången till ett hållbart energisystem. En vision som ligger väl i linje med Corecos syftesdrivna verksamhet.

SKB – Inköpschef

Tänk dig en roll där du som inköpschef skall vara med och projektera, handla upp och bygga något som aldrig tidigare byggts – en konstruktion och ett system som dessutom skall fungera i 100 000 år. Förtroendet att rekrytera denna tjänst fick vi av SKB.

BONAVA – SPECIALISTINKÖP

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Att bygga för fler är något som ligger oss på Coreco varmt om hjärtat och vi har haft förmånen att samarbeta med Bonava sedan 2016.

Bonava

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Detta är en vision som vi på Coreco gärna ställer oss bakom.

SBB – STANDARD FÖR RENOVERING

SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden – är ett av Sveriges snabbast växande fastighetsbolag som förutom nyproduktion av framför allt samhällsfastigheter och bostäder även förvärvat ett stort antal befintliga fastighetsbolag över hela landet.

NCC – KINEUM INKÖPSKONSULT

Kineum har antagligen Göteborgs mest spektakulära, moderna och vackra fasad. En byggnad på hela 27 våningar placerad invid E6:an blir tveklöst ett nytt landmärke i ett Göteborg som växer på höjden. Bakom projektet står fastighetsbolaget Platzer.

IP ONLY – INKÖPSSTÖD

IP Only har som vision är att vara Nordens ledande leverantör av kommunikationsinfrastruktur och driva på och möjliggör det uppkopplade samhället. Sveriges IT infrastruktur är ofta dold men lika viktigt som det allestädes närvarande vägnätet.