Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor vill stärka Sverige som kunskapsnation. Idag studerar, forskar och arbetar 320 000 människor i lokaler som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

Vi har under flera års tid hjälpt områdeschefer i Akademiska Hus projektverksamhet med strategier, analys och uppföljning av planerade och pågående entreprenader. 

Projekten omfattar allt från nyproduktion av undervisningslokaler eller laboratorier till renoveringar av befintliga lokaler. Oavsett projektens omfattning finns vi tillgängliga för att bidra med våra råd och rekommendationer. 

”Jag upplever Coreco som ett mycket kompetent bolag som verkligen har duktiga konsulter i sitt lag.” säger Ulrika Hörgren projektområdeschef på Akademiska Hus.

”Vi tog in Coreco som konsulter i ett läge där vi ville testa en ny tjänst i vår verksamhet. Arbetet bestod bland annat i att analysera vår projektportfölj i relation till marknadsläget och utfallet var verkligen värdeskapande för oss.” 

Vad är fördelen för er som byggherre att jobba med konsulter?

”För det första får vi snabbt in rätt kompetens. Sedan får vi med oss ett bredare perspektiv där vi inte blir låsta i hur vi brukar tänka internt. Peter Nyberg som vi jobbat länge med har helt enkelt en fot utanför organisationen och kan på så vis känna av marknadsläget och ha koll på trender som vi kanske missat annars.”

Läs mer om Akademiska Hus här.

Foto: Natrium Göteborg, Illustration: Akademiska Hus, RÅformat och Kanozi Arkitekter

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Byggherrestöd
Strategiarbete
Analys
2nd opinion

Kontakta oss

Fler referenser