Alecta Fastigheter äger och förvaltar ett fastighetsvärde om drygt 50 miljarder kronor. Alectas vision lyder ”Tillsammans lyfter vi människor, verksamheter och städer och skapar framtidsvärde”. Vi på Coreco är stolta över att vara en del av detta lyft.

Alecta Fastigheter har under en längre tid med stöd från Coreco gått igenom och tecknat ramavtal för ett antal inköpskategorier främst kopplade till fastighetsförvaltning, konsulttjänster, bygg- och installationsentreprenader. Vår roll som affärs-och inköpsrådgivare är att säkerställa rätt strategi för respektive kategori. 

Med 71 förvärvade och egenutvecklade fastigheter i 13 städer, och nära en miljon kvadratmeter uthyrbar yta, kräver strategin både flexibilitet och långsiktighet över en stor geografi. 

Strategin mynnade ut i ramavtal med randvillkor som rör geografi, avtalslängd, betalningsvillkor, optioner, servicenivå, med mera. 

Strategiarbetet ledde vidare till ett konsultuppdrag där vi var med och genomförde upphandlingar och avtalsförhandlingar inom ovan nämnda kategorier. Detta i sin tur resulterade i en sammanhållen struktur och bättre avtalsvillkor för Alecta Fastigheter.

Läs mer om Alecta Fastigheter här.

Foto: Alecta Fastigheter

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Behovsanalys
Leverantörsstrategi
Ramavtalsupphandling

Kontakta oss

Fler referenser