Batteryloop utvecklar och säljer energilagring baserat på nya och använda batterier som kan används i så väl fastigheter som logistikcenter. Företaget grundades 2017 som ett dotterbolag till Stena Recycling och planerar för en snabb tillväxt under kommande år.

När ett batteri inte längre kan användas för att driva ett fordon har det fortfarande kapacitet kvar som är fullt tillräckligt för att användas i energilager. Batteryloops anläggning kan som exempel finnas på en fastighet och laddas med hjälp av solel. Energin kan sen användas för att ladda fordon eller som ett sätt att kapa effekttoppar.

Som ett ungt företag står Batteryloop står inför en stor tillväxt med ett mål om att leverera över 100 anläggningar inom 3 år. Kärnverksamheten ligger i utveckling av anläggningen, för leverans och installation vill man samarbeta med partners. För att kunna nå tillväxtmålen krävs en snabb uppbyggnad av både leveranskapacitet och samverkan med kompetenta partners.

Coreco anlitades för att tillsammans med Batteryloop ta fram en strategi för att bygga upp leverantörskedjor som möjliggör tillväxtmålen och bidrar till hög effektivitet. Som del i uppdraget ingick också att skapa en gemensam bild över omfattningen av leverans och installation.

Läs mer om Batteryloop här.

Foto: Batteryloop

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Leverantörsstrategi
Måldefinition
Workshop

Kontakta oss

Fler referenser