Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor vill stärka Sverige som kunskapsnation. Idag studerar, forskar och arbetar 320 000 människor i lokaler som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

Vi har under många år och på flera orter arbetat tillsammans med Akademiska Hus. Ett bolag som äger, utvecklar och förvaltar ett så pass stort bestånd har löpande ett behov av hängivna konsulter för att få stöd av någon av våra nischkompetenser eller stärka upp organisationen under intensiva perioder.

Tillsammans har vi genomfört flera olika projekt från programhandling till garantiarbeten.  

Läs mer om Akademiska Hus här.

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Projektstyrning
Förfrågningsunderlag
Förhandlingar
Samverkansentreprenader
Uppföljning av garantiåtaganden

Kontakta oss

Fler referenser