Bonava

Coreco har ett långt samarbete med Bonava, en ledande bostadsutvecklare i Europa med målet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bonava är den första bostadsutvecklaren i Europa med godkända klimatmål av Science Based Targets initiative och verkar i Tyskland, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

För Bonava har Coreco stöttat med strategiskt inköp genom att samla och samordna centrala ramavtal som tidigare funnits i olika delar i organisationen. I arbetet ingick även övertagande av internationella ramavtal. Vårt fokusområde i detta arbete var att förenkla tillgängligheten för ramavtalen, förenkla avropsprocessen och etablera gemensamma rutiner och riktlinjer för inköp. I uppdraget etablerades nya systemlösningar samt att det genomfördes en översyn av ramavtalsleverantörer inom såväl entreprenad-, konsult- och materialinköp.

Detta ledde fram till en ökad kännedom om ramavtalen för verksamheten, samt att avropen förenklades med minskad tidsåtgång och administration. Med de nya systemlösningarna utökades funktioner kring ramavtalen som ständig kreditkontroll samt att strategiska inköp och projektinköpsorganisationerna fick gemensam struktur för upphandlingsprocessen.

Läs mer om Bonava här.

Bildkälla: Bonava

VAD VI HAR HJÄLPT TILL MED:
Strategiskt inköp
Ramavtal
Förhandling

Kontakta oss

Fler referenser