Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Detta är en vision som vi på Coreco gärna ställer oss bakom.

Under flera år har vi på Coreco bistått Bonava med rekrytering av inköpare. Bonava har haft en fin utveckling vilket gjort behovet av fler duktiga medarbetare stort.

Vårt unikt stora nätverk av inköpare har varit en stor tillgång och genom åren har vi rekryterat ett tiotal inköpare till Bonavas verksamhet i hela landet. 

Läs mer om Bonava här.

Vad vi har hjälpt till med:
Inköpare
Projektutvecklare

Kontakta oss

Fler referenser