ByggPartner är det lilla, stora byggföretaget, med stark lokal förankring och korta beslutsvägar. Med bas i Dalarna har detta börsnoterade företag haft en imponerande tillväxt, i framför allt Mellansverige, de senaste åren.

Som snabbväxande byggföretag, både organiskt och genom förvärv, finns det ett behov av att samla sig och sätta ramar för hur bolaget skall arbetar med strategiskt och operationellt inköp. Dels för att skapa en tydlig intern struktur, dels för att titta på vad bolaget kan göra tillsammans med leverantörer och underentreprenörer för att genomföra bättre inköp och i förlängningen bättre projekt. 

I ett byggföretag är vanligtvis 70–80 % av omsättningen inköpt material och underentreprenader varför inköp har en mycket stor påverkan på både kvalitet och kostnader. Ett byggföretags förmåga att leverera goda resultat till ägarna är således direkt kopplat till inköpsarbetet. 

Tillsammans med Byggpartners ledning, regionchefer och ett antal projektledare genomförde vi en heldagsworkshop för att identifiera fokusområden och ta fram en handlingsplan för att stärka inköpsarbetet i organisationen. 

Sture Nilsson. VD och Koncernchef för ByggPartner summerade dagen på följande vis:

”Vi arbetade fram många viktiga punkter inför vårt fortsatta arbete att göra inköp till en riktigt styrkefaktor inom ByggPartner!”

Läs mer om ByggPartner här.

Foto: ByggPartner

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Workshop
Inköpsstrategier
Handlingsplaner

Kontakta oss

Fler referenser