Forshedagruppen

Forshedagruppen vill vara den självklara professionella partnern för byggprojekt, genom att erbjuda flexibla och kostnadseffektiva helhetslösningar. Med fokus på skräddarsydda kundlösningar och effektiv produktion, jobbar de för att ständigt utvecklas och kunna tillmötesgå marknadens behov – nu och i framtiden. 

Situation

Forshedagruppen arbetar med förvärv och verksamhetsutveckling av bolag inom byggsektorn och närliggande produkter, med målet att bli en professionell byggares ”one-stop-shop”. Man vill kunna leverera allt ett byggprojekt behöver som kan prefabriceras. 

För närvarande är Forshedagruppen i en kraftig tillväxtfas och har under några år förvärvat ett antal bolag verksamma inom byggbranschen.  

Ledningen vill nyttja gruppens nyvunna skalfördelar och har fattat ett beslut om att utvecklas inom inköp och logistik. Initiala analyser visar på möjligheter att bl.a. konsolidera leverantörsbasen och förbättra sortimentsarbetet.  

Samtidigt önskar Forshedagruppen ta hjälp av utomstående rådgivare gällande utveckling av inköps- och logistikorganisationen. Man önskar även stöd för att effektivisera processer och system som hjälper till att flytta fram bolagets position och kunderbjudande inom industriell bostadsproduktion. 

Komplikation

Idag finns stora möjligheter inom koncernen med många olika kompetenser, men de har potential att utnyttjas mer effektivt. För att utvecklas enligt den beslutade planen krävs affärsutveckling och förändring av nuvarande organisation samt arbetssätt. 

Forshedagruppen vill att senaste årens förvärv blir en styrka som gör att man kan fortsätta utveckla erbjudandet till kunderna och samtidigt öka konkurrenskraften.

Lösning

Coreco, med djup kunskap om byggprocessen och marknaden, hjälpte Forshedagruppen att leda och facilitera ett strategiarbete för att hitta en riktning framåt. 

I arbetet hjälpte Coreco Forshedagruppen att identifiera strategisk inriktning, framgångsfaktorer och gap till nuvarande situation. Genom att lyfta fram både nuvarande styrkor och kundlöften blev vägen fram tydligare. 

I arbetet ingick också att övergripande definiera organisation och systembehov för att nyttja möjligheterna i den växande organisationen. 

Läs mer om Forshedagruppen här.

Kontakta oss

Fler referenser