Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för kunder med krav på säkerhet, bland annat ungdomshem, kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer.

Vi på Coreco fick förtroendet att stötta Specialfastigheter med en interim inköpschef. Bolaget genomgår samtidig sin största expansion någonsin där framför allt antalet anstaltsplatser skall utökas kraftigt. Rollen hanterar allt från dagligt ledarskap, dialog med projekt, drift och supporterande verksamhet samt att vägleda både anställda inköpare och inhyrda inköpare samt introducera nyanställda inköpare.

Den stora projektvolymen som Specialfastigheter har och som hela tiden fylls på kräver ett klokt ledarskap. Coreco har stöttat det interna arbetet i form av struktur och inte minst samverkan. För att säkerställa kostnadseffektiva inköpsprocesser genomlyser vi de arbetssätt och avtal som finns idag och kommer med förslag till nya metoder och avtal. 

Då fastighetssektorn är projektbaserad och beroende av många olika aktörer, har Specialfastigheter upprätt flera forum både internt och externt. Ett föredömligt arbetssätt som möjliggör ett långsiktigt strategiskt arbete och inte minst kontinuitet mellan projekten.

Vi är glada över att Specialfastigheter har anförtrott oss detta betydelsefulla uppdrag.

Läs mer om Specialfastigheter här.

VAD VI HAR HJÄLPT TILL MED:
Interim Inköpschef
Struktur
Inköpsprocesser

Kontakta oss

Fler referenser