Vattenfall

Vattenfall är ett svenskägt energibolag och en av Europas största producenter av förnybar energi. De driver kraftverk för vattenkraft, vindkraft och kärnkraft och har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över ett sekel.

På Vattenfall finns det en mångfald av kompetens inom inköp i ett brett spektrum från drift till entreprenader. Vår roll är att bistå med Corecos specialistkompetens inom upphandling av entreprenader, material samt byggrelaterade konsulttjänster. 

Vi arbetar proaktivt tillsammans med projektledningen för att välja upphandlings- och entreprenadform. Målet är att säkerställa ett utförande som ger det totalekonomiskt mest fördelaktiga slutresultatet. Här vägleder vi med fokus på tid, kvalité och totalkostnad, beroende på vad som är viktigast i varje unikt projekt.  

Vi guidar genom hela processen från att specificera beställarens behov gällande tjänster, granskning av leverantörer, anbudsutvärdering och val av lämplig leverantör. I nästa fas genomför vi förhandlingar och eventuell ny konkurrensutsättning av leverantörer och entreprenörer. Slutresultatet blir ett signerat avtal som lägger grunden för ett värdeskapande arbete mellan parterna. 

Vårt största bidrag till ett energibolag som Vattenfall är vår branschkunskap inom bygg- och anläggning. Vi har bred erfarenhet av entreprenadupphandlingar, upprättande av förfrågningsunderlag samt avtal enligt AMA, kunskap inom entreprenadsjuridik, LOU och LUF. Våra konsulter bidrar även med erfarenhetsåterföring för att främja utvecklingen hos Vattenfall som skall genomföra många projektupphandlingar under kommande år. 

Läs mer om Vattenfall här.

Bildkälla: Vattenfall

VAD VI HAR HJÄLPT TILL MED:
Behovsanalys
Förfrågningsunderlag
Entreprenadavtal

Kontakta oss

Fler referenser