Att bygga framtidens fordon kräver en hel del byggnader och anläggningar. Ett bolag med lång historia och i stor utsträckning på samma plats har ett enormt bestånd, byggt för olika epoker och olika behov. Hur kan vi ta detta bestånd in i framtiden?

Coreco har tillsammans med Volvo fastigheter på Campus Lundby tagit fram ett omfattande investeringsprogram. Totalt kommer Volvo bygga 20-22 nya byggnader om totalt närmare 200.000 m2 på Hisingen i Göteborg.

De första projekten har genomförts som samverkansprojekt med gott resultat. Vi har arbetat med strategier och koncept för samverkan. I fas två fick vi även vara med i genomförandet med våra samverkans- och inköpskonsulter. 

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Strategiarbete
Koncept för samverkan
Utvärderingsstrategi

Kontakta oss

Fler referenser