IP Only har som vision är att vara Nordens ledande leverantör av kommunikationsinfrastruktur och driva på och möjliggör det uppkopplade samhället. Sveriges IT infrastruktur är ofta dold men lika viktigt som det allestädes närvarande vägnätet.

Tillsammans med IP Only har vi genomfört flera olika uppdrag och utvecklat inköpsfunktionen på flera punkter. 

Via har bland annat medverkat i ett omfattande transformationsprogram inom verksamhetsutveckling med fokus på processer, metodik och initiativ kopplat till ständig utveckling. Vi har också arbetat med att ta fram en metodik för klassificering av entreprenörer samt verktyg för uppföljning av prestation och kvalitet, vilket är viktigt i denna typ av verksamhet.

Vi har även arbetat med leverantörsutveckling av ett antal viktiga entreprenörer för att förstärka relation och förmåga till gemensam utveckling. En uppgift som verkligen ligger i Corecos dna. 

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Processutveckling
Leverantörsuppföljning
Leverantörsbedömning

Kontakta oss

Fler referenser