JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi är glada över att ha fått vara med och utveckla JMs inköpsfunktion.

Under ett par års tid har vi stöttat JMs inköpsorganisation med en av våra seniora inköpsspecialister som agerat kategorichef inom ett par olika områden. Operativt har fokus legat på stomkomplettering och installationer men Coreco har även stöttat upp inom olika strategiska områden.

Genom sitt fokus på strategiskt inköp har JM byggt upp ett mycket värdefullt strukturkapital och tecknat ramavtal på majoriteten av sin spend. Den centrala inköpsfunktionen koordinerar och säkerställer att projekten har försörjning vilket minimerar behoven av direkta projektupphandlingar. Detta har varit en av JMs stora framgångsfaktorer genom åren. Den lojalitet mot ingångna avtal som JM visar skapar goda förutsättningar för en konstruktiv dialog när marknaden förändras och priser behöver regleras. Under dessa goda förutsättningar kommer vi som affärs- och inköpskonsulter till vår rätt och kan skapa stora värden för våra uppdragsgivare.

Marknadsläget under de senaste åren med allt från pandemi till krig och inflation har tagit fram många innovativa initiativ där vi från JMs inköpsavdelning tillsammans med

produktutvecklingsavdelningens byggdelsansvariga och tekniskt sakkunniga har tagit fram flera alternativa lösningar som säkrat både krav på funktion och kostnadsramarna.

Läs mer om JM här.

 

VAD VI HAR HJÄLPT TILL MED:
Strategiskt inköp
Kategoristyrning
Ramavtal
Indexregleringar

Kontakta oss

Fler referenser