SBB - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden - är ett av Sveriges snabbast växande fastighetsbolag som förutom nyproduktion av framför allt samhällsfastigheter och bostäder även förvärvat ett stort antal befintliga fastighetsbolag över hela landet.

Att växa snabbt har sina utmaningar, särskilt när det kommer till att förvalta och utveckla ett mycket stort och befintligt bestånd av bostäder. Det handlar om att samordna och standardisera många olika lokala förfaranden för att finna synergier och effektivisera arbetet.

Tillsammans har vi tagit fram ett standardiserat förfarande för lägenhetsrenoveringar vilket för SBBs region mitt inneburit årliga besparingar på många miljoner för både material- och entreprenadinköp.

Läs mer om SBB här.

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Projektdefinition
Förfrågningsunderlag
Förhandlingar
Leverantörsavtal
Entreprenörsavtal

Kontakta oss

Fler referenser