Moby bygger framtidens hem. Idag. Genom att bygga med industriella metoder kan Moby utmana i den annars så traditionella byggbranschen. Moby har helt enkelt tagit husbyggandet till en helt ny nivå. När bolaget hade behov av en ny inköpsansvarig fick vi på Coreco förtroendet att sköta rekryteringen.

Att vara inköpsansvarig är alltid en krävande roll. Att göra det under 2022 med rådande marknadsläge innebär en ännu större utmaning. Mot denna bakgrund antog vi utmaningen att ta fram och presentera kandidater till denna viktiga och intressanta tjänst.

”Jag uppfattar bolaget och inte minst Mikael Sjölund som experter på inköpsområdet i bygg- och fastighetssektorn. För mig var det viktigt att hitta en partner som förstår branschen och marknadsläget och som baserat på detta kunde presentera ett antal olika kandidater för oss.” Kommenterar Viktor Ryd, VD på Moby, angående valet av Coreco som rekryteringspartner.

Hur upplevde du processen?

”Bra, är det korta svaret. Det blir ju ganska långa processer vid denna typ av tjänster eftersom personenen som tar jobbet sannolikt sitter på en bra anställning i dagsläget. Samtidigt måste vi hitta rätt person för vår organisation. Så det måste få ta tid.”

Vad kommer fokus att bli för er nya inköpsansvariga?

”Först och främst säkerställa att vi är avtalstrogna och jobbar aktivt med våra ramavtalsleverantörer. Sedan ska vi utveckla vår struktur och planering för inköpsarbetet framgent och säkerställa att vi gör rätt saker i rätt ordning. Sist men inte minst gäller det så klart att mota prisökningarna och hela tiden se till att vi köper rätt saker till rätt pris. Det finns med andra ord gott om saker att göra.”

”Jag är väldigt stolt över att vi fått vara med och rekrytera inköpsansvarig till Moby. Att få jobba med progressiva och industriella bostarsutvecklare är något av det bästa med mitt jobb.” Säger Mikael Sjölund ansvarig för rekryteringen och VD på Coreco.

Läs mer om Moby här.

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Rekrytering
Search
Referenstagning
Test och analys

Kontakta oss

Fler referenser