Vi står inför den enorma utmaningen att mildra klimatförändringarna, och H2 Green Steel är en del av lösningen. Genom den nya fabriken i Boden kommer H2 att producera grönt stål med upp till 95% mindre koldioxidutsläpp än konventionell ståltillverkning.

Coreco har genomfört flera upphandlingar vid uppstarten av detta komplexa industriprojekt. Utmaningarna är flera; den enorma skalan på projektet, Bodens nordliga läge och rådande omvärldsläge gör att vi måste arbeta fokuserat för att uppfylla beställarens högt ställda krav. Samtidigt är intresset från leverantörer och entreprenörer att medverka i denna viktiga del av den gröna omställningen mycket stort.

Våra hängivna konsulter har bland annat upphandlat markentreprenader, etablerings- och ställningsleverantörer samt fler andra aktörer som behöver aktiveras i ett tidigt skede för att skapa en effektiv arbetsplats. Framöver ligger fokus på övriga entreprenörer och leverantörer som kommer att vara med och bygga och inreda stålverket.

Coreco fortsätter att vara dedikerade till att leverera framgångsrika resultat och vara en pålitlig partner för H2 Green Steel.

Läs mer om H2 Green Steel här.

VAD VI HAR HJÄLPT TILL MED:
Förfrågningsunderlag
Kontrakt
Projektinköp

Kontakta oss

Fler referenser