Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggas den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Coreco har i flera olika uppdrag stöttat inköpsorganisationen för att skapa goda och hållbara inköp som gagnar alla stockholmare.

I ett av våra uppdrag har vi arbetat med projekt LTF KVV1, vilket är en livstidförlängning av Kraftvärmeverk 1 vid Värtaverket. Livstidförlängning innebär att Stockholm Exergi byter ut delar och system som närmat sig sin tekniska livslängd så att anläggningen kan leverera samhällsnytta i minst 20 år till. Investeringen på ca 1,5 mdkr har delats upp i en handfull huvudkontrakt som vi även kompletterar med en del mindre upphandlingar under 2023 och 2024. 

Andra projekt täcker allt från takrenoveringar, pumpstationer för fjärrvärme, system för fartygslossning, till kylvattenintag och kontrollrum. Våra konsulter sköter hela processen från förfrågningsunderlag till kontraktsskrivning. Stockholm Exergi är experter på allt som rör energi, så vi från Coreco kan verkligen bidra med det som är vår kärnkompetens inom bygg- och fastighetsrelaterade inköp.

Rent konkret stöttar vi projekten i att välja rätt avtalsform, prismodell, ”skall krav” och att säkerställa att övriga avtalsvillkor är tillämpliga och passar det specifika inköpet. Förankringen är viktig och ofta diskuterar vi vilka följder olika alternativ kan få när vi väljer mellan olika lösningar. Det finns som bekant flera vägar till målet, alla med olika utmaningar på vägen. 

Läs mer om Stockholm Exergi här.

VAD VI HAR HJÄLPT TILL MED:
Projektinköp
Avtal
Kontrakt
Förhandling

Kontakta oss

Fler referenser