Tänk dig en roll där du som inköpschef skall vara med och projektera, handla upp och bygga något som aldrig tidigare byggts - en konstruktion och ett system som dessutom skall fungera i 100 000 år. Förtroendet att rekrytera denna tjänst fick vi av SKB.

Coreco har i ett rådgivningsuppdrag tillsammans med SKB utformat inköpsstrategier inför kommande slutförvarsanläggning. När det sedan blev aktuellt att rekrytering en ny inköpschef i organisationen fick vi förtroende av SKB:s CFO Peter Wass att genomföra rekryteringen. 

Vi frågade Peter hur han upplevde processen. 

”Det var givetvis värdefullt att Coreco var så pass väl insatta vårt strategiska inköpsarbete när det var dags att rekrytera en ny inköpschef. Dessutom har Coreco ett mycket stort och relevant kontaktnät som var till stor nytt i processen.”

”Hela processen var tydlig, strukturerad och väl genomförd. Det som kanske stack ut mest var test- och analysarbetet som skedde tillsammans med Talent Q, denna kombination är nog det bästa jag har upplevt i rekryteringssammanhang.” 

Läs mer om SKB här.

Bildkälla: SKB

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Rekrytering
Referenstagning
Test och analys

Kontakta oss

Fler referenser