Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och har över 5 000 anställda i 20 länder. Statkraft producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft och gaskraft samt levererar fjärrvärme. I Sverige är de den fjärde största elproducenten och driver 54 vattenkraftverk från Halmstad till Umeå. 

Energi har blivit en alltmer central fråga i samhällsdebatten och efterfrågan förväntas öka kraftigt kommande år. För att säkerställa driftsäkerhet i befintliga anläggningar och fortsätta öka kapaciteten har Statkraft ett behov av att utföra en mängd olika entreprenadarbeten. 

För att säkerställa kontroll och kostnadseffektivitet, och för att säkerställa tillgång till entreprenörer utvecklar Statkraft sin kategoristyrning av entreprenadinköpen i Sverige. För framgångsrik kategoristyrning krävs bl.a. en god översikt av marknadens aktörer och utveckling, men också att man kan samla organisationens behov. Statkraft anlitade Coreco för att genomföra en marknadsanalys och för att facilitera workshops där verksamhetens behov fångades upp. 

Genom en god kunskap om marknaden och en klar bild över verksamhetens behov kan Statkraft ta fram en kategoristrategi som bidrar till att man genomför kostnadseffektiva projekt med kompetenta entreprenörer. 

Läs mer om Statkraft Sverige här.

Foto: Statkraft Sverige

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Marknadsanalys
Workshop
Kategoristrategi

Kontakta oss

Fler referenser