Hur handlar du upp något som skall bestå i upp till 100 000 år? Detta har aldrig tidigare genomförts. Tillsammans med Svensk Kärnbränslehantering har vi genomfört ett strategiarbete för att börja hitta svar på frågor som är nya för oss alla.

Under 2019 genomförde Coreco ett rådgivningsuppdrag som resulterat i strategier för upphandling av tre program för byggnation av förvar för låg/mellanaktivt avfall och utbränt kärnbränsle i Forsmark samt kapselfabrik i Oskarshamn. 

Arbetet omfattade paketering av inköp, entreprenadstrategier, inköpsplaner och organisation för genomförandet av programmen som skall genomföras under kommande decennier. Uppskattat total investering är ca 18 miljarder SEK.

Läs mer om SKB här.

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Upphandlingsstrategi
Organisationsstrategi för upphandlingsfunktionen
Modell för samverkan

Kontakta oss

Fler referenser