Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och har i mer än 75 år haft en aktiv och viktig roll i byggandet av Stockholm. Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och förvaltar över 28 000 lägenheter och 4 000 lokaler. Kommande år ska de tillsammans med systerbolagen bygga tusentals nya lägenheter över hela Stockholm.

Som ett allmännyttigt bostadsbolag är Svenska Bostäders uppdrag att erbjuda ett varierat och attraktivt fastighetsbestånd i Stockholm och de har en betydelsefull roll att fylla på marknaden. Nyproduktion är en del viktig del som bidrar till att uppfylla uppdraget. Under mandatperioden 2022–2026 har Stockholms stad gett Svenska Bostäder tillsammans med sina systembolag som mål att bygga 3 500 lägenheter. De jobbar kontinuerligt med att utveckla projekt som möjliggör fler lägenheter för en mångfald av målgrupper

Ökande byggkostnader och allt tuffare externa krav gör det utmanande att bygga hyresrätter med en rimlig hyresnivå i Stockholm, speciellt då många projekt innebär förtätning i redan bebyggd miljö. För att säkerställa investeringskalkylerna och byggprojekt som startar i tid tog Svenska Bostäder hjälp av Coreco för att ta fram en nyproduktionsstrategi som möter utmaningarna.

Tillsammans med Svenska Bostäder ledde och faciliterade Coreco arbetet med att ta fram en nyproduktionsstrategi som möjliggör kostnadseffektiv nyproduktion samtidigt som den möter stadens önskemål. I samverkan med Svenska Bostäders avdelningar för tidiga skeden, nyproduktion och inköp formerades en projektgrupp som arbetade fram en strategi som gör det möjligt för Svenska Bostäder att fortsätta bygga bostäder för alla stockholmare.

Läs mer om Svenska Bostäder här.

Bild: Svenska Bostäder

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Strategiarbete
Måldefinition
Workshop

Kontakta oss

Fler referenser