Långsiktiga relationer är en viktig faktor när du ska arbeta med varaktig utveckling och förändring. Precis så tänker Rikshem i sitt strategiska arbete. Tillsammans har vi lagt grunden för ett tioårigt ramavtal för industriell bostadsproduktion.

Vi har genomfört ett strategiskt samarbete med Rikshem för att förverkliga en effektiv nyproduktion av ca 10 000 bostäder under tio år. Tillsammans har vi utvecklat en strategi för Byggindustriell Samverkan och handlat upp långsiktiga ramavtalsleverantörer. 

Under 2020 påbörjades de första projekten baserat på detta arbete. Bilden kommer från första spadtaget för projekt Morkullevägen i Umeå. Ett projekt som byggs av entreprenören JSB inom ramen för detta avtal.

Läs mer om Rikshem här.

Foto: Rikshem, Fredrik Larsson Photography

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Strategiarbete
Måldefinition
Utvärderingsstrategi

Kontakta oss

Fler referenser