Vattenfall vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och driver på övergången till ett hållbart energisystem. En vision som ligger väl i linje med Corecos syftesdrivna verksamhet.

Investeringsbehovet i vår energiinfrastruktur är enormt. 

Dels måste hela systemet från producent till konsument göras mer flexibelt i takt med att allt större del av produktionen blir mindre förutsägbar och mer väderberoende. Dels måste kraftproduktionen i Sverige minst fördubblas till 2030 för att klara den fossilfria omställningen av hela samhället. 

Behovet av stora bygginvesteringar är således mycket stort.

Tillsammans har vi bland annat genomfört ett antal upphandlingsprojekt avseende både befintliga luft- och markledningar, byggnation av ställverk och kontrollrum.

Läs mer om Vattenfall här.

Bildkälla: Vattenfall

VAD VI HAR HJÄLP TILL MED:
Upphandling av konsulter
Upphandling av material
Upphandling av entreprenader
Avtalsförhandling

Kontakta oss

Fler referenser