Är bygg- och fastighetssektorn redo för lagen om hållbara leverantörsled? 

CSDDD

Hållbarhet har fått en central roll när det gäller att driva och finansiera framgångsrika företag och det är nu ett ansvar som delas av alla organisationer när det kommer till att skapa ett mer hållbart samhälle. Inom bygg- och fastighetssektorn, som utgör en betydande del av Sveriges BNP och investeringar, är detta ansvar inget undantag. EU-kommissionen har introducerat ett nytt lagförslag som kommer att ha en betydande inverkan på hur företag hanterar hållbarhetsfrågor inom sina verksamheter – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

CSRD – Nästa steg för företagens hållbarhetsarbete inom EU

CSRD

Hållbarhet är inte längre bara ett frivilligt ”tillval” för seriösa företag i bygg- och fastighetssektorn. Det är en grundläggande del av hur vi bedriver affärer. EU har tagit stora steg för att uppmuntra företag att spela en aktiv roll i att uppnå sina hållbarhetsmål. Ett av de viktigaste verktygen för att göra detta är Corporate Sustainability Reporting Directive, eller CSRD.

Bostadsutvecklare – Så får du en flygande start ur krisen

Just nu är utmaningarna många för bostadsutvecklare. Flera samverkande faktorer har har lett till den situation vi har idag, där antalet byggstarter dramatiskt minskat senaste halvåret. Den höjda räntan har både dämpat efterfrågan och gjort finansieringen dyrare, vilket gör det utmanande att få ihop investeringskalkylen för framtida projekt och att starta projekt enligt tidplan.

Tar relationen slut efter 18 månader?

Projekt drivs och skapas oftast genom tillfälliga organisationer. Detta faktum präglar stora delar av bygg- och fastighetssektorn som därigenom inte är tränad i att arbeta långsiktigt.

Kloka tillsammans!

Vi blir klokare tillsammans, därför bjuder vi in alla våra inköpskonsulter för att varje månad lyfta ett aktuellt ämne och utbyta tankar och idéer.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 9,6 % jämfört med mars 2021.

Drivande faktorer för kostnadsökningen är bland annat armeringsstål som steg med 23,4 % under den senaste månaden. På ett år har kostnaden för transporter, elkraft och drivmedel ökat med 26,7 %. Trävaror har ökat med hela 59,3 % på tolv månader, däremot var förändringen försumbar sista månaden så där kanske vi kan ana en platå?

Vi har blivit med författare!

Våra kollegor Henrik och Mikael har precis publicerat ”Bygg för fler! – Agenda för bostadsbyggande” via Svensk Byggtjänst.

Maskinkostnaderna i byggsektorn sjunker!

Detta var kanske den enda goda nyheten i SCB:s senaste faktorprisindexrapport från september. På totalen steg byggkostnaderna med hela 7,0% på tolv månader. Drivande i kostnadsökningen är främst byggmaterial, drivmedel och elkraft.

Spelar det någon roll om vi kan bygga billigare bostäder?

Marknaden bestämmer försäljningspriset och just nu säger marknaden att priserna ska upp. Det betyder att eventuella besparingar i produktionsledet inte nödvändigtvis kommer bostadsköparna till del. Nu kan man argumentera för att det är markpriset, ränteläget, bostadsbristen eller produktionskostnaden som driver kostnaderna men resultatet blir det samma.

Vad gör störst skillnad ur ett klimatperspektiv?

Att inte bygga något alls så klart. Men nu är det sällan något alternativ. Därför måste vi jobba med klimatneutrala alternativ samt minimera påverkan på de produkter och processer som ännu inte är klimatneutrala. Vår roll på Coreco är att med vår omvärldsbevakning fånga upp kloka och effektiva metoder som vi kan ta vidare i andra uppdrag där vi arbetar med inköp, strategier och affärer.