Coreco lanserar en nytt erbjudande: Klimatanalys för bygginvesteringar

Coreco ger klarhet i klimatavtrycket och hjälper dig med klimatdeklarationen. Är de växande kraven på kontroll och redovisning av klimatavtrycket överväldigande? Har organisationen begränsat med resurser för att genomföra en effektiv klimatanalys?  Har du svårt att få fram konkreta åtgärder för att minska klimatavtrycket? Du har frågorna, vi har svaren.

Coreco erbjuder skräddarsydda lösningar för fastighetsägare och projektutvecklare som vill genomföra klimatanalyser och skapa hållbara resultat. Vi förstår drivkrafterna, legala, kommersiella och samhällsförbättrande – att minska klimatavtrycket och strävan att göra skillnad i varje projekt.

Vi fokuserar på att:

  • Genomföra klimatanalyser med bästa tillgängliga data i en smidig process. Vi hjälper dig att få en tydlig bild av klimatavtrycket i dina projekt, oavsett om det gäller ROT eller nybyggnation.

  • Erbjuda expertråd och stöd för att hjälpa dig att nå dina klimatmål. Genom att fokusera på projekten och implementera hållbara strategier för att minska klimatavtrycket, kan vi snabbt leverera mätbara resultat och göra skillnad i projekteringen.

  • Genomföra snabba och kostnadseffektiva klimatdeklarationer med hjälp av Prodikt. Coreco har ett djupgående samarbete med Prodikt, som bygg upp den ledande plattformen som baseras på EN-standard för livscykelanalys och högkvalitativa data.


Coreco har lång erfarenhet av att genomföra ekonomiska kalkyler. Vi använder samma beprövade metodik när vi beräknar projektens klimatavtryck. En CO2 budget är i allt väsentligt samma sak som en ekonomisk budget och vi tar projekten från röda till svarta siffror ekonomiskt och från bruna till gröna siffror ekologiskt.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig för en mer hållbar framtid.


Linus Malmgren


Linus Malmgren
linus.malmgren@coreco.se
079 – 102 77 47