Coreco utvecklar affärsmodell för bostadsbyggande med stöd av Smart Built Environment 

Coreco driver ett utvecklingsprojekt med stöd av Smart Built Environment som syftar till att utveckla en ny affärsmodell för bostadsbyggande. Modellen bygger på industriella principer, ett öppet byggsystem och leverantörer i samverkan. Projektet drivs i samverkan med starka aktörer i branschen och med ett fokus på att skapa praktisk förändring i verkliga byggprojekt. Projektet består av tre byggstenar – ett öppet byggsystem, ett nätverk av leverantörer och ett produktionssystem som utnyttjar befintlig produktionskapacitet. Syftet är att skapa en alternativ affärsmodell för bostadsbyggande som erbjuder långsiktigt hållbara affärer och samtidigt minskade byggkostnader. "Vi tror att modellen kan erbjuda bostadsutvecklare en låg byggkostnad och attraktiva bostäder med möjlighet till ett varierat uttryck", säger Linus Malmgren som är projektledare och senior konsult på Coreco.

Det finns en rörande enighet om att det behöver fortsätta byggas bostäder i Sverige. Under en lång tid har forskning och utveckling samt ett antal industriella satsningar genomförts i Sverige och internationellt med målet att effektivisera byggproduktion. Industriella byggmetoder har visat på produktivitetsfördelar, men har inte fått brett genomslag. Detta beror bland annat på bristande flexibilitet, begränsningar i byggnaders gestaltning och höga fasta kostnader.

Incitamenten för leverantörer att investera i forskning och utveckling samt produktion är med nuvarande strukturer låga, vilket resulterar i en låg innovationstakt. Möjligheterna till en digital byggprocess hämmas genom brutna informationsflöden, avsaknad av helhetssyn och otydliga definitioner av data och processer. Unika projekt och företagsspecifika plattformar och byggsystem driver kostnader och begränsar spridningen eftersom de ofta enbart understödjer en enskild bostadsutvecklare.

Sammanfattningsvis, även om framsteg görs, finns ett fortsatt stort behov i bostadsbranschen av att utveckla produktivitet, kostnadsnivå, hållbara byggprojekt och affärsmodeller. Utifrån erfarenheter ser vi att det inte verkar finnas förutsättningar för en enskild aktör att lyfta branschen, utan att samarbete krävs för att lösa de utmaningar vi står inför.

Med utgångspunkt i den utveckling som skett inom bostadsbyggandet i Sverige och internationellt ska Coreco i projektet utveckla principer i en affärsmodell som möjliggör effektivt byggande baserat på industriella principer, men utan behov av nya, stora investeringar.

Projektet bygger på tre olika områden som i samverkan utgör en ny affärsmodell:
  1. Ett produktionssystem som baseras på befintliga leverantörers kapacitet och därmed inte kräver några nya investeringar.
  2. Ett öppet byggsystem med standardiserade komponenter som möjliggör flexibla planlösningar och en variation i gestaltningen.
  3. Ett leverantörsnätverk där leverantörer samverkar för att leverera värde.


Från den branschdialog vi hittills haft i projektet ser vi ett stort intresse bland både leverantörer och bostadsutvecklare. “Det finns ett stort engagemang och en tro på möjligheten att skapa ett alternativ”, fortsätter Linus.

Vill du veta mer – eller kanske ge oss input till projektet? Kontakta gärna Linus Malmgren.

Linus Malmgren


Linus Malmgren
linus.malmgren@coreco.se
079 – 102 77 47


Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.