Fastighetssektorn behöver leda utvecklingen mot ökat byggande – genom industriella byggmetoder

Vi bevittnar en brant inbromsning av byggandet samtidigt som det råder bostadsbrist i majoriteten av Sveriges kommuner, från norr till söder. Om inbromsningen vittnar bland annat Veidekkes rapport ”Sju svåra år” och Boverkets senaste prognos som pekar på 19 500 påbörjade bostäder 2024, vilket är betydligt lägre än föregående år. Orsaken är världsläget, högre räntekostnader och inte minst fortsatt höga byggkostnader. Det finns ett skriande behov av omedelbara lösningar. Lösningar finns, men förbises. Vi kan inte påverka omvärldsläget och räntan, men väl byggkostnaden. Här spelar fastighetsföretagen en nyckelroll i att få det att hända. Och nu är ett gyllene läge.

De svenska byggkostnaderna är de högsta i EU (66 procent högre än snittet enligt Eurostat). Den återkommande frågan sedan mer än ett sekel är: Hur kan det byggas mer effektivt, billigare och för fler? Om Sverige ska få fram tillräckligt många bostäder, som människor dessutom har råd att bo i, måste något dramatiskt hända. 

Sverige är en globalt erkänd industrination med inhemska råvaror för byggande. Ändå utförs så mycket som 85 – 90 procent av byggandet av flerbostadshus fortfarande med hantverksmässiga metoder. Att jämföra med småhus som i högre grad byggs industriellt.

Behovet att låta effektiva, industriella byggmetoder slå igenom på bred front är akut.

Det hantverksmässiga sättet att bygga försvaras av gamla traditioner och dåliga erfarenheter av miljonprogrammen. Det sägs att industriella byggmetoder skulle leda till mindre estetiskt tilltalande arkitektur och att varje byggprojekt måste behandlas unikt. Ett enögt projektfokus gör också att de längre perspektiven och satsningar på rationellt byggande av bostäder saknas.

Mot bakgrund av ett akut läge som inte ser ut att vända på överskådlig tid, är det inte längre rimligt att låta dessa argument hindra utvecklingen. 

Att bygga bostäder med mer industriella metoder skulle öka produktiviteten och minska byggkostnaderna. Det finns fler faktorer som påverkar – inte minst behövs mer byggbar mark, men lägre byggkostnader är en förutsättning för att kunna bygga mer, för fler. 

Industriella byggmetoder utgår från två grundprinciper: 

  • Istället för att ständigt återuppfinna design och genomförande i varje nytt byggprojekt, behandlar vi bostaden som en produkt med återanvändning av prefabricerade och modulariserade komponenter.
     
  • Vi slutar att inför varje nytt projekt upphandla nya underentreprenörer och materialleverantörer för att istället samarbeta med ett fåtal långsiktiga affärspartners med ständiga förbättringar och kostnadsrationaliseringar som mål. 

Industriella byggmetoder används framgångsrikt av en rad nytänkande byggbolag och producenter i dag med bevisat lägre byggkostnader. Men volymerna är ännu blygsamma. Dessa metoder bidrar dessutom till mer hållbar byggnation, sett ur både klimatmässiga och sociala hållbarhetsaspekter. Akuta behov även det.

Så vad hindrar samhällsbyggnadssektorn att genomföra det paradigmskifte som kan leda till verkliga produktivitetsförbättringar och sänkta byggkostnader? 

Svaret är samarbete och samordning. Ingen enskild aktör klarar av att lösgöra sig från de väl inarbetade hantverksmässiga metoderna eller kan driva utvecklingen själv. 

Vi menar att det är här som fastighetssektorn har ett ansvar att gå i bräschen för att kunna möta samhällets behov av bostäder. Det är byggherren som beställer och därmed skapar efterfrågan som byggbolagen därefter kan erbjuda lösningar på. 

Just nu råder bästa tänkbara läge att driva denna utveckling

Kostnadssänkningar är mer angelägna än någonsin och i lågkonjunktur skapas den utvecklingskapacitet som annars gör långsiktiga paradigmskiften svåra.  

Varför inte göra som andra branscher, exempelvis fordonsbranschen, och gå samman för att dela på utvecklingskostnader som gynnar hela den samhällsbärande sektorn?

Sverige kan möta efterfrågan på boende, skapa stabila och lägre boendepriser samtidigt som vi tacklar klimatfrågan. Införandet av industriella byggmetoder är en viktig nyckel. Om något land har förutsättningar att lyckas, så är det industrinationen Sverige. 


Länkar:

Byggprognos, Bokverket

Färska siffror: Sverige värst i byggklassen, Göteborgs-Posten

”Sju svåra år”, Veidekke

En aktuell bok i ämnet: Bygg för fler! Agenda för bostadsbyggand | Svensk Byggtjänst


Läs också: BOSTADSUTVECKLARE – SÅ FÅR DU EN FLYGANDE START UR KRISEN


Henrik Melkstam


Henrik Melkstam
henrik.melkstam@coreco.se
0766-41 97 04