Från röda till svarta siffror

Bostadsbyggandet befinner sig i en utmanande period, jämförbar med den svåra 90-talskrisen. Många investerare kämpar med att få kalkylerna att gå ihop i sina nybyggnadsprojekt. Men det går att bygga. Nyckeln är att granska kalkylen och hitta kloka besparingar.

En ansenlig del av byggkostnader läggs idag på installationer, gestaltning, arbetsplatsomkostnader och logistikkostnader. Det är viktiga och essentiella aspekter av byggnadsprocessen, men inte direkt avgörande för kvaliteten på slutprodukten. Med tanke på den osäkra marknaden som bygg- och fastighetsbranschen befinner sig i behöver vi tänka om för att fortsätta byggandet och möta behovet av fler bostäder. Dessa kostnader går att utmana. 


Hur gör vi det?

Vi på Coreco har utvecklat metodiker för att optimera dessa kostnader och hitta kloka besparingar:

  • Genom att optimera BOA/BTA kan vi maximera den intäktsbringande ytan.

  • Vi fokuserar på smarta system för att effektivisera och underlätta installationsvalen.

  • Med ett skiftat fokus från estetik till byggbarhet undviker vi komplexa byggnationer som resulterar i höga kostnader och lång genomförandetid.

  • Genom effektiv arbetsplatslogistik kan vi spara tid och pengar i produktionen.

  • Vi fokuserar på hållbart byggande, som förutom miljöaspekten även öppnar upp möjligheter till förbättrad finansiering för ditt projekt.


Rätt arbete idag leder till bestående förbättringar även i framtida projekt


Vi strävar efter att skapa en helhetssyn på ditt projekt med målet att aktivera projektet på kort sikt och skapa en lönsam projektverksamhet på lång sikt.

Kom ihåg – rätt arbete idag leder till bestående förbättringar även i framtida projekt.

Vi på Coreco besitter en gedigen marknadskunskap och våra seniora rådgivare har omfattande erfarenhet av strategiska analyser. Hör av dig om du vill ha svarta siffror istället för röda i din investeringskalkyl.


Christian Olsson


Christian Olsson
christian.olsson@coreco.se
0708-38 88 80