Hur kravställer du som byggherre tekniska lösningar i totalentreprenader?

Under våren släppte Svensk Byggtjänst Beskrivningshandboken AMA Funktion av Klas Eckerberg som handlar om att just ställa krav vid upphandling av totalentreprenader. Som bekant är det i totalentreprenader entreprenören som väljer tekniska lösningar som uppfyller dessa krav.

Med andra ord är det viktigt att du som beställare ställer tydliga krav på de funktioner du önskar i byggnaden, anläggningen eller vad det nu är du ska bygga.

För oss som hängivna inköpare kan vi med glädje konstatera att inköpet och avtalen lyfts som viktig delar i arbetet.

Boken vänder sig till dig som vill använda ett nytt sätt att ställa krav och till dig som skall verkställa dessa krav. Och vi kan varmt rekommendera den till dig som vill utveckla din kompetens på området.