Insikter

Dokument

Bostadsbyggandet styrs till stor del av yttre faktorer, men det finns områden man som bostadsutvecklare själv påverkar. Corecos erfarenheter är att det finns framgångsområden ledande aktörer med en tydlig agenda har gemensamt.