Coreco Integritetspolicy

Coreco och personuppgifter
Coreco AB (Coreco) och dess värnar om din integritet och strävar efter att tillhandahålla en säker hantering av personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur Coreco samlar in och behandlar data samt vilka rättigheter du som registrerad har i enlighet med GDPR som gäller från den 2018-05-25.

Som ett ledande konsultbolag erbjuder Coreco en mängd tjänster och produkter för att hjälpa kunder inom bygg – och fastighetssektorn att göra goda affärer. Detta i sin tur innebär att Coreco behandlar en stor mängd personuppgifter och att syftet med behandlingen varierar. Det som gäller för samtliga personuppgifter, är att Coreco ser dessa som en lånad resurs, vilket innebär att vi enbart behandlar personuppgifter när det är nödvändigt, vi har rutiner för att radera dem när syfte och laglig grund för behandling upphör och vi säkerställer genom såväl rutiner som tekniska lösningar och datasäkerhetsåtgärder, att enbart de som behöver ha tillgång till uppgifterna har det.

Coreco, med huvudkontor i Göteborg, Sverige, har samtliga juridiska enheter inom EU/EES. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer som behandlar personuppgifter åt oss och för de leverantörer med säte i USA som vi använder oss av (system och molntjänster) kravställer vi att de lyder under EU-U.S. Privacy Shield Framework, vilket säkerställer att den registrerades rättigheter enligt GDPR upprätthålls genom hela behandlingsprocessen.

Hur behandlas dina personuppgifter?
För att tydliggöra hur Coreco skyddar din integritet tar vi avstamp i din relation till Coreco.

Kandidater (rekrytering, konsult eller arbetssökande hos Coreco)
När du registreras som kandidat hos Coreco inhämtar vi ditt samtycke. Detta utgör laglig grund för behandling och är giltigt i 18 månader, varpå ny samtyckesförfrågan skickas. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke, varpå samtliga uppgifter om dig raderas eller anonymiseras. Du har även rätt att få ett utdrag för att se vilka uppgifter om dig vi behandlar, få dina uppgifter rättade och till sist har du rätt att få ut dina uppgifter för portering till annan part. Kontakta oss vid förfrågan enligt ovan på info@coreco.se

Hur samlar vi in data?
Data kring dig som kandidat samlas i första hand in från dig personligen, men kan även bestå i uppgifter som du har valt att publicera på LinkedIn. Enligt GDPR är det förbjudet att behandla persondata som avslöjar ras eller etnisk bakgrund, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Vi ber därför dig som kandidat att aldrig skicka in sådan information till Coreco.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som Coreco kan komma att behandla kring kandidater inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betyg, intyg, utbildningar, arbetslivserfarenhet, fotografi, testresultat, uppgifter från intervjuer, sökta uppdrag och referenser.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att matcha dig mot framtida rekryteringar och/eller konsultuppdrag, beroende på vad du är intresserad av vilket innebär att uppgifterna kan användas för att:

 • Skapa och hantera din kandidatprofil i Corecos kandidatdatabas
 • Ta fram sökord som matchar din profil och dina preferenser
 • Sammanställa presentation av dig anpassad för specifikt uppdrag
 • Efter ditt medgivande, dela dina uppgifter med uppdragsgivare
 • För distribuering av nyhetsbrev

 

Anställda hos Coreco
Coreco samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som anställd med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?
Data kring dig som anställd samlas in från dig personligen.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som Coreco kan komma att behandla kring dig som anställd (såväl tillsvidare som projektanställd) inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betyg, intyg, utbildningar, arbetslivserfarenhet, fotografi, testresultat, uppgifter från intervjuer, sökta uppdrag, referenser, löneuppgifter, bankuppgifter, A-skattsedel, anteckningar från utvecklingssamtal och livsavgörande information såsom information kring allergier och liknande. För underkonsulter behandlas även F-skattsedel och försäkringsbrev. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna behandlas för att säkerställa din möjlighet att arbeta och utvecklas, vilket innebär att uppgifterna kan användas för att:

 • Upprätta användaruppgifter och liknande för tillträde till såväl fysiska som systembaserade arbetsmiljöer
 • Den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd
 • Hantera tidsrapportering och löneutbetalning
 • Driva och dokumentera din utveckling
 • Sammanställa presentationer av dig anpassad till specifika kunduppdrag, vilka delas med kunder
 • Efter ditt medgivande publicera personuppgifter såsom foto och kontaktuppgifter på Corecos hemsidor i marknadsföringssyfte


Kunder och dess anställda som köper tjänster av Coreco
Coreco samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som kund med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?
Data kring kunder och dess anställda samlas i första hand in från er personligen, men kan även hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som Coreco kan komma att behandla kring kunder och dess anställda inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att starta, driva och rapportera kring de tjänster som Coreco är kontrakterade att utföra, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

 • För kontraktering
 • För fakturering
 • För att driva och rapportera kring kontrakterad tjänst
 • För distribuering av nyhetsbrev


Kunder och dess anställda som köper system av Coreco
Coreco samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som kund med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?
Data kring kunder och dess anställda samlas i första hand in från er personligen, men kan även hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som Coreco kan komma att behandla kring kunder och dess anställda inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att ge tillgång till system och för att på bästa sätt tillhandahålla support kring dessa, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

 • För kontraktering
 • För fakturering
 • För att följa bokföringslagstiftningen
 • För att skapa och hantera användaruppgifter
 • Vid efterfrågad support
 • För distribuering av nyhetsbrev


Leverantörer och dess anställda
Coreco samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som leverantör med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?
Data kring leverantörer och dess anställda samlas i första hand in från er personligen, men kan även hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som Coreco kan komma att behandla kring leverantörer och dess anställda inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att upprätta avtal och säkerställa att samarbete sker enligt gällande lagar och regler:

 • För kontraktering och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal
 • För fakturahantering
 • För att följa bokföringslagstiftningen


Potentiella kunder
Coreco driver försäljning av tjänster och produkter genom att kontakta potentiella kunder via telefon och mejl. Kontaktdata hämtas från officiella källor såsom företagens hemsidor och lagras med intresseavvägning som laglig grund. Coreco bedriver ingen massmarknadsföring utan mottagarens medgivande och lagrar enbart kontaktdata medan införsäljning pågår, därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna.

Hur samlar vi in data?
Data kring potentiella kunder hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som Coreco kan komma att behandla kring potentiella kunder inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att sälja in produkter, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

 • För kontakt i försäljningssyfte
 • För prognos- och strategiarbete
 • Uppföljning av historik


Besökare på Corecos hemsidor
Coreco använder sig för tillfället inte av cookies på sina hemsidor.


Kontaktuppgifter
Om du har frågor eller funderingar kring hur Coreco skyddar din integritet, är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:

Coreco
E-mail: info@coreco.se
Integritetsansvarig
Norra Hamngatan 18, plan 2
411 06 GÖTEBORG
Telefon(vx): 031-320 41 65