Heimstaden är ett av de största privatägda bostadsfastighetsföretagen i norra Europa och fortsätter att växa. Genom våra värderingar; CARE, SHARE & DARE, skapar vi ”Friendly homes” för våra kunder och en trevlig arbetsplats för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle och för att skapa värde för våra ägare och andra intressenter. För närvarande har vi cirka 100 800 lägenheter till ett värde av ca. 139 miljarder kronor, belägna i Sverige, Norge, Danmark, Tjeckien, Tyskland och Nederländerna.

Strategisk inköpare med ansvar för successionsrenovering av lägenheter

Vi letar efter en dynamisk, erfaren och oberoende strategisk inköpare som är stolta över att kvalificera rätt leverantörer, optimera den totala kostnaden i leveranskedjan, utmana gamla vanor och leda implementeringen av nya affärsmodeller. I nära samarbete med Asset Management-teamet kommer du att säkerställa de bästa kostnadseffektiva hållbara lösningarna och avtalen för Heimstaden. Anställningen rapporterar till vår Chief Procurement Officer och kan lokaliseras i antingen Malmö eller Köpenhamn.

Ansvar

Du kommer att ansvara för utvecklingen av inköpet inom renovering av lägenheter och det omfattar såväl inköp av material, entreprenörer och konsulter. Inköp är ett prioriterat område inom bolaget. Du ingår inköpsteamet, där inköpschefen ingår i Heimstadens koncernledning rapporterar direkt till CEO. Du kommer att arbeta när de lokala projektorganisationerna och lokala inköpsresurser i hela koncernen.

Ditt ansvar inkluderar:

  • I nära samarbete med Asset Management arbeta med nedan för att se på hur man kan optimera kostnaden, TCO genom att:
  1. Skapa gemensamma koncept
  2. Identifiera strategiska kategorier och sätta upp inköpsstrategier för material, utförande och logistiklösningar
  3. Upphandling av och implementering av koncerngemensamma avtal
  • Se till att Heimstaden har en optimal leverantörsmix och säkerställer attraktiva (win-win) villkor.
  • Driva hållbar upphandling.
  • Ansvara för utvecklingen och underhållet av vår leverantörsdatabas och goda leverantörsrelationer.
  • Övervaka företagets totala kostnad där kvalitet, säkerhet, riskhantering, logistik och hållbarhet är viktiga parametrar.
  • Delta i inköp av IT / digitala implementeringsprojekt.

Kvalifikationer

För att lyckas tror vi att du har minst 10 års inköpserfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen. Du har framgångsrikt drivit förändrings- / implementeringsprojekt (t.ex. kostnadsreduktion, kategorihantering, leverantörsutveckling, nya sätt att arbeta). Du är van att driva stora projekt i en internationell miljö och är en skicklig förhandlare på minst engelska och ett skandinaviskt språk. Du är bekant med att arbeta med prognoser och analyser. Du har erfarenhet av att arbeta med supply chain management-processer och implementera processer och erfarenhet av att arbeta med ”tillhandahållet material” till entreprenörer. Vi antar att du har över genomsnittliga färdigheter i Excel och MS Office. Kunskap om vanliga fastighets-IT-verktyg är en fördel men inte ett krav. Du har en akademisk examen inom ekonomi, teknik eller liknande.

Vem är du?

Som person är du en person som kan växla mellan högt och lågt, du skall kunna hantera administrativa arbetsuppgifter och parallellt vara en drivkraft för den strategiska inköpsagenda. Eftersom allt är people business, är du skicklig i att utveckla och upprätthålla starka relationer och du är en stark kommunikatör. Vi befinner oss i en brant tillväxtfas, vilket innebär att du kommer att behöva jonglera med många uppgifter och det kräver att du kan prioritera och arbeta i ett högt tempo. Du älskar att (över) leverera och vinna – men som en del av ett team där du CARE, SHARE och DARE!

Intresserad?

Passar du in på profilen? Ansökningar hanteras löpande. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mikael Sjölund, mikael.sjolund@coreco.se. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.