Vill du bli Kategoriansvarig koncerninköp?

Vi söker dig som vill vara en del av den långsiktiga och övergripande styrningen av prioriterade strategiska inköpskategorier och dig som vill vara med och vidareutveckla Veidekkes inköpsfunktion och inköpsstrategier!

Om inköp i Veidekke

Inköpsfunktionen i Veidekke består av både strategiska och operativa inköpare som ansvarar för att stärka Veidekkes konkurrenskraft och lönsamhet genom bra och professionella upphandlingar. Som Kategoriansvarig blir du kollega med ett erfaret och tvärvetenskapligt team runt om i Skandinavien. Inköpsfunktionen spelar en nyckelroll för Veidekke i att uppfylla mål och leverera på en strategi för lönsamhet och hållbarhet. Vi värdesätter erfarenhetsdelning, engagemang och ett nätverksbaserat arbete. Vi löser komplicerade utmaningar tillsammans.

Arbetsuppgifter:

–       Ansvarig för att leda och koordinera tvärfunktionella inköpsteam mellan länder med direktrapportering till koncernens inköpsdirektör

–       Analysera leverantörsmarknaden i prioriterade kategorier och fastställa besparings- och förbättringsmöjligheter

–       Ansvar för att utveckla, förankra och implementera inköpsstrategier med målsättning att uppnå kort- och långsiktiga förbättringar av kvalitet, leverans och effektivitet med lägre totalkostnad.

–       Förhandla och ingå ramavtal för hela Veidekkekoncernen avseende både strategiska direkta och indirekta koncernövergripande kategorier, samt mäta och följa upp resultat inom utvalda inköpskategorier

–       Säkerställa försörjning till Veidekkes projekt i rätt tid med rätt kvalitet och leverera kategoribesparingar och åtgärder i enlighet med uppsatta mål

–       Ansvarar för mätning och leverantörsstyrning/utveckling och rapportering till ledning, samt tillämpa benchmarking mellan affärsområden för att uppnå bästa möjliga resultat

–       Genomföra strategisk leverantörsutveckling med prioriterade leverantörer inom utvalda gruppkategorier

–       Ansvar för att tillsammans med koncernens inköpschefer utveckla koncernens årliga kategoriplanering, strategier, processer och styrning i linje med Veidekkekoncernens övergripande strategier.

Kvalifikationer:

–       Magisterutbildning, inom till exempel ekonomi, teknik eller motsvarande.

–       Utbildning eller erfarenhet inom förhandlingsteknik, internationell upphandling, entreprenadrätt och/eller kategoriledning

–       Erfarenhet som kategorichef eller minst 5-10 års erfarenhet av olika inköpsroller i ett större företag

–       Erfarenhet av att arbeta med internationella marknader och leverantörer

–       Erfarenhet av att hantera koordinera strategiska kategorier i en decentraliserad organisation, gärna över nationsgränser

–       Ledningsförmåga och erfarenhet av att genomföra inköpstransformationer där personer med olika bakgrund och förståelse skall med på inköpsresan

–       Erfarenhet av strategisk leverantörsutveckling av prioriterade leverantörskontakter, förutom materialuppföljning och styrning enligt KPI:er.

–       Erfarenhet av strategiskt och operativt projektarbete är meriterande

–       Mycket god muntlig och skriftlig presentationsförmåga inom ett eller flera av de skandinaviska språken, utöver engelska

–       God kompetens med användning av digitala verktyg

Personliga egenskaper:

I denna tjänst är det viktigt att du är bra på att förutse problem och på att ta fram effektiva, vettiga och praktiska lösningar. Det är viktigt att du ser helheten och att du snabbt tar till dig ny kunskap och använder den och din befintliga kunskap för att lösa problem. Du ska också vara resultatorienterad, planera ditt arbete väl, sätta ambitiösa mål och arbeta snabbt och effektivt för att uppnå dessa. Att du är kundorienterad och har modet att vara positiv och entusiastisk även i svåra situationer är något vi värderar högt.

För att kunna bidra på bästa möjliga sätt är det också avgörande att du har affärsförståelse och sätter dig in i och förstår verksamheten och Veidekkes prioriteringar. Du ska vara en god relationsbyggare och lagspelare som samarbetar bra med andra. För att lyckas i tjänsten är det också viktigt att du har god kommunikationsförmåga och att du kan förmedlar information med tydlighet och lätthet, både muntligt och skriftligt.

Vi erbjuder

–       Utvecklande och spännande arbetsuppgifter på ett av Skandinaviens största byggföretag

–       En roll som verkar direkt under koncernledningen och som rapporterar till inköpsdirektören.

–       Ett unikt medarbetarengagemang, en smittande entusiasm och ett starkt fokus på kundernas och medarbetarnas behov

–       En stark och tvärvetenskaplig miljö

–       Stor grad av flexibilitet och självbestämmande

–       Arbetsplats i Oslo eller Stockholm

–       Konkurrenskraftiga villkor

–       Bra pensions- och försäkringssystem

Om Veidekke

Veidekke är en av Skandinaviens största byggentreprenörer. Företaget utför alla typer av bygg- och anläggningsuppdrag, underhåller vägar och tillverkar asfalt, krossad sten och grus. Engagemang och lokalkännedom präglar verksamheten. Omsättningen är cirka 38 miljarder norska kronor och hälften av de 8 100 anställda äger aktier i företaget. Veidekke är noterat på Oslo Börs och har alltid gått med vinst sedan starten 1936. På Veidekke sätter vi alltid människor främst så att alla anställda i företaget får ut sin fulla potential och kommer hem tryggt från jobbet. Engagemang och förtroende är – och har alltid varit – hörnstenar i Veidekkes kultur och säkerställer att vi bygger solida team.

Ansökan

Välkommen med din ansökan och CV via länken nedan.

Urval sker löpande, skicka gärna in din intresseanmälan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag: 2022-08-20

Kontaktperson: Innkjøpsdirektør Veidekke ASA, Johanna Malkan Nyberg. +47 40 64 38 04

Rekryterare: Mikael Sjölund, Coreco AB, +46 706 771 571

Vi ser fram emot din ansökan!