Kloka tillsammans!

Vi blir klokare tillsammans, därför bjuder vi in alla våra inköpskonsulter för att varje månad lyfta ett aktuellt ämne och utbyta tankar och idéer.

I början av maj pratade vi om situationen kring ökande materialpriser och de bristsituationer vi upplever i projekten.

Här kommer några konkreta saker vi pratade om:

  • Läs avtalet – vad står det egentligen kring kostnadsökningar och materialbrist?
  • Använd index men med förstånd. Vilka index är lämpliga? Ska man ha ett och samma index för hela leveransen eller är det en korg av index som är svaret?
  • Starta en dialog med entreprenören/leverantören – vad är det som egentligen blivit dyrare? Går det att bryta ut det som skenar i pris och hantera det separat? ”Allt” har väl inte blivit dyrare?
  • Se på alternativa tekniska lösningar.
  • Var ute i god tid! Planera inköpen väl för att undvika sistaminuten-beslut.
  • Dela upp/slå samman köp för att skapa för leverantören/entreprenören attraktiva paket
  • Vem är egentligen bäst lämpad att hantera en risk för prisökning eller materialbrist? Alla aktörer kommer att prissätta sin risk, vem gör det bäst?
  • Ha koll på inköpsvolym hos en enskild leverantör/entreprenör för att inte utsätta sig för onödig risk.
  • Marknadsför er som en attraktiv kund! Varför ska leverantören/entreprenören anstränga sig extra för att tillgodose just dina behov? En RFI kan vara bra eller att man i förväg bjuder in leverantörer till samtal.

Hur jobbar ni i era projekt?