Leverantörernas förmåga – en förutsättning för industriellt byggande

I vår modell av industriellt byggande har leverantörerna en nyckelroll. Likt hur fordonsindustrin samverkar med sina leverantörer inom strategiskt viktiga områden, borde bostadsbyggnadssektorn också kunna vinna på samarbete.

Vi tror att samverkan och transparens är viktigt för framgång. Det är grundtesen i det forskningsprojekt vi, Coreco, driver med stöd av Smart Built Environment och Formas.

Projektets mål är att ta fram principerna i en affärsmodell för industriellt bostadsbyggande som är nätverksdriven och öppen – vi kallar det Öppet Hus. Vi är övertygade om att det finns utrymme för en alternativ värdekedja som utmanar den traditionella. Detta för att bygga bostäder hållbart, effektivt och till lägre kostnad.

Denna text riktar sig till dig som är leverantör i byggbranschen. Med leverantör menar vi i detta sammanhang de som förser byggprojekt med material, produkter och tjänster som krävs för att bygga ett hus – exempelvis stomme, fönster och installationer. Vårt mål i projektet är att du som leverantör ska kunna få;

  • Starkare kanaler till slutkunden
  • Förbättrad förutsägbarhet för produktionen
  • Nya försäljningskanaler 
  • Bidra till branschutveckling


Resultat blir oftast bäst när flera kompetenser samverkar och där varje part tillåts fokusera på det man är duktig på. 

Industriellt byggande – Bygg mer för fler

Som leverantör är man expert på att utveckla, tillverka och leverera sin produkt. Men för att kunna ta rätt beslut behöver man kunskap om vad som kommer att efterfrågas på marknaden på längre sikt. Man behöver även ha kunskap om hur stor efterfrågan är, i vilka geografier etc. Eftersom utveckling är kostsamt vill man naturligtvis att satsningar i tid och pengar bär frukt.

Genom att satsa på ett öppet och nätverksdrivet industriellt byggande tror vi att vi kan flytta gränsen för både innovation och effektivitet framåt. Det vill säga, vi menar att ni – de viktiga leverantörerna – har en central och viktig roll att fylla. 

Ambitionen är att Öppet Hus ska bidra med struktur och långsiktighet som skapar stabila förutsättningar, utrymme för innovation och effektiva processer. Det ska vara en plats där aktörer, från leverantörer till bostadsutvecklare och fastighetsägare ska kunna samverka långsiktigt. Resultatet ska bli att vi kan bygga mer för fler.

Ytterligare en viktig aspekt är att det inte behövs byggas nya fabriker med vårt sätt att tänka. Genom att nyttja den produktionskapacitet som redan finns hos er leverantörer idag, tror vi att vi bidrar till ett mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart byggande som har god möjlighet att överleva över konjunkturcykler.

Samverkan för ökad lönsamhet

Som vi beskrev i inledningen ser vi att samverkan mellan leverantör och de som beställer och bygger husen kan fungera på liknande sätt som mellan exempelvis biltillverkare och underleverantör. Där bedrivs strategiskt viktig utveckling i nära samverkan. Vi vet att detta leder till många positiva effekter (det finns gott om forskning som visar på fördelarna med ett nära samarbete i leverantörsnätverket), som ökad lönsamhet, innovationsförmåga och branschledarskap.

Vi tror att det finns ett antal kategorier av material och system som genom gemensam utveckling kan ha stor påverkan på den totala byggkostnaden, exempelvis stomme och installationer. Här blir den strategiska samverkan extra viktig och det är framför allt här vi tror man har vinster att göra.

Målet med Öppet Hus

I vår pågående förstudie har vi pratat med flera leverantörer som har bidragit med sin syn. Dessa ser ett antal skäl till medverkan, bland annat;

  • att kunna tillverka mot lager, bättre utnyttjande av produktionsresurser
  • bidra till branschutveckling
  • hitta en ny marknad
  • ökad volym
  • en direktkanal till marknaden med möjlighet till dialog


Vi driver Öppet Hus för att skapa ett alternativ till den befintliga affärsmodellen. Förhoppningen är att det ska leda till ett bostadsbyggande med lägre produktionskostnader och i förlängningen lägre boendekostnader för de som flyttar in. Vi ser att denna modell kommer att existera parallellt med andra sätt att bygga bostäder.

Just nu är vi i en utvecklingsfas där vi har många dialoger om hur vi ser på framtiden och vad leverantörer kan och vill ha för framtida roll i bostadsbyggandets värdekedja. Vad ni tycker spelar stor roll, hör gärna av dig och dela ditt perspektiv. 

Vi tror att vägen framåt är att skapa förutsättningar genom skarpa byggprojekt tillsammans med framåtlutande kunder efter att vi har avslutat förstudien under hösten.


Linus Malmgren


Linus Malmgren
linus.malmgren@coreco.se
079 – 102 77 47